Tena Belamarić, Osnovna škola Kajzerica

Vozila sam se ovo ljeto u Dubrovnik te je odjednom automobil stao. Pokušala sam ga upaliti, no ništa se nije događalo. Izašla sam iz automobila kako bih vidjela što se događa. Shvatila sam da ne znam ništa o kvarovima auta. Posegnula sam u džep da uzmem mobitel i nazovem automehaničara, ali mobitela nije bilo. Ostao je u zaključanome automobilu kao i ključevi. Nisam znala što da radim. Stajala sam na cesti uz auto u blizini nepoznatog sela. Nakon otprilike pola sata, draga gospođa ponudila mi je pomoć. Njezin muž je automehaničar te je popravio auto i otključao ga svojim alatom.

15. izazov: U 100 riječi opišite što se događalo nakon što ste usred ničega zbog kvara izašli iz automobila zaključavši mobitel i ključeve.  🚘🚗
Primjedbe

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.