Postovi

Mia Blažeka, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Greta Voldin, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Lea Švaljek, Osnovna škola Side Košutić Radoboj

Mateja Draganić, Osnovna škola Side Košutić Radoboj

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Marta Dobrinić, Osnovna škola Kajzerica

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Mario Matković, Osnovna škola Kajzerica

Rosa Dubravčić, Osnovna škola Kajzerica

Marko Nakić, Osnovna škola Kajzerica

Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

Noemi Knapić, Talijanska srednja škola Rovinj - Scuola media superiore italiana di Rovigno

Klea Ceranja, Osnovna škola Kajzerica

Maja Brcko, Osnovna škola Kajzerica

Karla Milaković, Osnovna škola Kajzerica

Marta Dobrinić, Osnovna škola Kajzerica

Ana Idžaković, Osnovna škola Kajzerica

Laura Milaković, Osnovna škola Kajzerica

Iva Gagro, Osnovna škola Kajzerica

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.