Postovi

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Daniil Ivanov, Osnovna škola Kajzerica

Marija Kelava, Osnovna škola Kajzerica

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

Jakov Gergeta, Osnovna škola Kajzerica

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Iva Pejić, Osnovna škola Kajzerica

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Marta Dobrinić, Osnovna škola Kajzerica

Klea Ceranja, Osnovna škola Kajzerica

Amarie Matijević, Osnovna škola Kajzerica

Amarie Matijević, Osnovna škola Kajzerica

Elena Luri Bajs, Osnovna škola Kajzerica

Sara Medaković, Osnovna škola Kajzerica

Elena Luri Bajs, Osnovna škola Kajzerica

Nicol Jozanović, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Mia Blažeka, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Antea Topić, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Antun Babijaš, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Jan Mihaljević, Elektrotehnička i ekonomska škola Nova Gradiška

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.