Postovi

Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Sarah Nuelati Svilković, Osnovna škola Kajzerica

Sarah Nuelati Svilković, Osnovna škola Kajzerica

Luka Rafael Kišiček, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Karla Milaković, Osnovna škola Kajzerica

Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Amarie Matijević, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Gabrijela Pranjić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Ana Pacaj, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Toma Livajušić, Osnovna škola Kajzerica

Gabrijela Pranjić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Toma Livajušić, Osnovna škola Kajzerica

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Mihael Habazin, Osnovna škola Kajzerica

Mia Blažeka, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Mia Blažeka, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Mia Andrijašević, Osnovna škola Kajzerica

Toma Livajušić, Osnovna škola Kajzerica

Marta Dobrinić, Osnovna škola Kajzerica

Lara Malešević, Osnovna škola Kajzerica

Lara Malešević, Osnovna škola Kajzerica

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Adriano Santini, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.