Postovi

Katarina Sopić, Osnovna škola Sveta Nedelja

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Katarina Sopić, Osnovna škola Sveta Nedelja

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Lorena Stanić, Osnovna škola Okučani

Franka Šimić, Osnovna škola Luka Sesvete

Ana Žilić, Osnovna škola Okučani

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Luka Čuljak, Ekonomska škola Požega

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Sebastian Suvajčević, Osnovna škola Okučani

Sanja Milivojević, Osnovna škola Okučani

Melisa Alimović, Osnovna škola Okučani

Matea Tadić, Osnovna škola Okučani

Marina Ljubišić, Osnovna škola Okučani

Maja Hršak, Osnovna škola Okučani

Luka Kurtović, Osnovna škola Okučani

Luka Krnjić, Osnovna škola Okučani

Lana Jurić, Osnovna škola Okučani

Jakov Jakovljević, Osnovna škola Okučani

Ivano Žugaj, Osnovna škola Okučani

Ivano Agatić, Osnovna škola Okučani

Ivan Barišić, Osnovna škola Okučani

Franka Redžić, Osnovna škola Okučani

Emanuel Brtan, Osnovna škola Okučani

Dorotea Mijatović, Osnovna škola Okučani

Damir Krstin, Osnovna škola Okučani

Antea Topić, Osnovna škola Okučani

Andrea Martinović, Osnovna škola Okučani

Anamarija Mijić, Osnovna škola Okučani

Ana Šakić, Osnovna škola Okučani

Sara Jelčić, Osnovna škola Okučani

Lorena Ivšić, Osnovna škola Okučani

Lorena Poplašen, Osnovna škola Okučani

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Petra Matković, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Ivan Jukić, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Nensi Grljušić, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Filipa Grbavac, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Anica Grljušić, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Emanuela Zlopaša, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Emanuela Zlopaša, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Emanuela Zlopaša, Srednja škola Tina Ujevića Vrgorac

Ema Fegeš, Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.