Postovi

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Helena Rapo, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedjelja

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Ema Fegeš, Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Marisa Plavec, Osnovna škola Kneževi Vinogradi

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Paula Paulić, Osnovna škola Luka Sesvete

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.