Postovi

Ana Štrbić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Ana Štrbić, Osnovna škola "Vladimir Nazor" Ploče

Klea Ceranja, Osnovna škola Kajzerica

Miro Vito Markulin, Zdravstvena škola Split

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Nika Bošković, Osnovna škola Kajzerica

Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Larissa Purić, Osnovna škola Okučani

Elena Petrović, Ekonomska škola Vukovar

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Lucija Brković, Osnovna škola Sveta Nedelja

Fran Bando, Osnovna škola Kajzerica

Fran Bando, Osnovna škola Kajzerica

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Lana Brstilo, Komercijalno-trgovačka škola Split

Sunčica Bencetić, Klasična gimnazija Zagreb

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Mia Blažeka, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Marta Petričić, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Vigo Pašić, Osnovna škola Kajzerica

Mihael Habazin, Osnovna škola Kajzerica

Ema Glavinić, Osnovna škola Kajzerica

Lara Malešević, Osnovna škola Kajzerica

Sarah Nuelati Svilković, Osnovna škola Kajzerica

Klea Ceranja, Osnovna škola Kajzerica

Ema Glavinić, Osnovna škola Kajzerica

Eva Šimić, Osnovna škola Kajzerica

Sarah Nuelati Svilković, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Mihael Habazin, Osnovna škola Kajzerica

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.