Postovi

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Mateo Mijatović, Osnovna škola Okučani

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Nika Brajković, Srednja škola Dalj

Ema Đilas, Osnovna škola Jurja Dalmatinca Šibenik

Dita Babaček, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo

Marta Matošić, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Staro Petrovo Selo

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Morana Erdelja, Osnovna škola Kajzerica

Katarina Sopić, Osnovna škola Sveta Nedelja

Franka Šimić, Osnovna škola Luka Sesvete

Katarina Sopić, Osnovna škola Sveta Nedelja

Lucija Lazić, Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

Lucija Lazić, Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

Lucija Lazić, Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

Katarina Sopić, Osnovna škola Sveta Nedelja

Lucija Lazić, Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

Lucija Lazić, Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

Lucija Lazić, Osnovna škola Ante Starčevića Rešetari

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.