Postovi

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Paula Paulić, Osnovna škola Luka Sesvete

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Franka Šimić, Osnovna škola Luka Sesvete

Paula Paulić, Osnovna škola Luka Sesvete

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Luka Čuljak, Ekonomska škola Požega

Paula Paulić, Osnovna škola Luka Sesvete

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Marsel Mandir, Osnovna škola Okučani

Antonio Kašljević, Osnovna škola Okučani

Andrija Sarajlić, Osnovna škola Okučani

Benjamin Kljajić, Osnovna škola Okučani

Ema Vidaković, Osnovna škola Okučani

Lana Martinović, Osnovna škola Okučani

Lorena Jakšić, Osnovna škola Okučani

Tina Vozar, Osnovna škola Okučani

Barbara Mijić, Osnovna škola Okučani

Ivona Šoštar, Osnovna škola Sveta Nedelja

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Antea Mileta, Osnovna škola Jurja Dalmatinca Šibenik

Antea Mileta, Osnovna škola Jurja Dalmatinca Šibenik

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Paula Paulić, Osnovna škola Luka Sesvete

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Melita Šurić, Osnovna škola Luka Sesvete

Paula Paulić, Osnovna škola Luka Sesvete

Erika Šugić, Osnovna škola Okučani

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Emanuela Zlopaša, Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac

Emanuela Zlopaša, Srednja škola Tina Ujevića, Vrgorac

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.