Postovi

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Eva Šimić, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Lorena Opačak, Osnovna škola Kajzerica

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Petra Marković, Osnovna škola Kajzerica

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Filip Marković, Osnovna škola Kajzerica

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Lara Rakić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Luka Čuljak, Ekonomska škola Požega

Mia Blažeka, Osnovna škola Svete Ane u Osijeku

Luka Čuljak, Ekonomska škola Požega

Luka Čuljak, Ekonomska škola Požega

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.