Postovi

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

Stella Dragomanović, Srednja škola Novska

Emanuel Ivakić, Osnovna škola Okučani

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Matej Sarija, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Iva Dražić, Ekonomska škola Požega

Matej Sarija, Osnovna škola Kajzerica

Iva Buconjić, Osnovna škola Kajzerica

Ivano Putica, Osnovna škola Kajzerica

Leon Štrkalj, Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Dora Junašević, Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Ante Musić, Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Anastazija Vuica, Osnovna škola Stjepana Radića Bibinje

Lana Brstilo, Komercijalno-trgovačka škola Split

Leona Ćorluka, Osnovna škola Okučani

Ines Smiljanić, Ekonomska škola Vukovar

Emili Šečić, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec

Aleksandra Horvat, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec

Lorena Bogdan, Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec

Maja Zetić, Osnovna škola Okučani

Matea Majstorović, Ekonomska škola Požega

Rebecca Kojić, Ekonomska škola Vukovar

Nikolina Stojaković, Osnovna škola Darda

100 riječi

100 riječi je novi projekt Hrvatske mreže školskih knjižničara koji se prvi puta provodi u školskoj godini 2022./2023., a koji za ciljeve ima poticanje jezičnog izražavanja kroz kraće pisane forme uobličene u kratke tekstove od stotinu riječi kao sažete misli i ideje koje se temelje na jasnim zadacima te jačanje jezičnih vještina i sposobnosti selektiranja informacija i njihovog uobličavanja u sažete, logički povezane tekstove kroz aktivnosti kreativnog pisanja. Svaki će zadatak biti drugačiji: tematski drugačiji od prethodnog i manje ili više zahtjevan što će iziskivati manje ili više poticanja na kreativnost i kreativan način razmišljanja. Učenici na temelju zadane teme pišu kraći literarni tekst do stotinu riječi – na ovaj način odgovaraju na postavljeni zadatak i vježbaju sažimanje informacija i pisanje sažetaka. Sve će etape projekta biti popraćene objavama na Facebook stranici projekta.